foto
Ed Sheeran na PGE Narodowym – akredytacje dla mediów

Reprezentujesz media, interesujesz się koncertami Eda Sheerana, chcesz napisać relację, przygotować reportaż fotograficzny z wydarzenia? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić. Czas na przyjmowanie zgłoszeń upływa 16 czerwca 2018 r. 

Media zainteresowane akredytacjami na koncert Eda Sheerana na PGE Narodowym proszone są o przesłanie maila zgodnie z poniższymi wytycznymi na adres: akredytacje@charm-music.pl

Tytuł maila: NAZWA MEDIUM: Ed Sheeran – akredytacja

W treści maila muszą znaleźć się się:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Nazwa redakcji:

Zasięg/nakład:

Imię i nazwisko przełożonego:

E-mail przełożonego:

Numer telefonu przełożonego:

Linki do materiałów zapowiadających koncert (lub materiały załączone w formie skanów)

Czy potrzebna jest akredytacja FOTO: tak/nie

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 czerwca 2018 r.

Zgłoszenia, które nie będą spełniać powyższych wytycznych, nie będą brane pod uwagę.

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. rozporządzeniem w sprawie danych osobowych, zwanym dalej jako RODO, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych podanych w mailu w postaci:

Twojego imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu
imienia i nazwiska przełożonego, jego adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu

jest Charm Music Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 3 a/175, 00-728 Warszawa, NIP: 107 001 25 00, (dalej: „Administrator”). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu, w związku z decyzją o przyznaniu akredytacji dziennikarskiej na koncert Eda Sheerana na PGE Narodowym 11-12 sierpnia 2018 r. (dalej: „Koncert”) organizowanego przez Administratora oraz dla potwierdzenia Twojej tożsamości i przyznanych Ci uprawnień do poruszania się po terenie Koncertu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w mailu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na konieczności zapewnienia prawidłowej komunikacji z Tobą i innymi osobami zaangażowanymi w relacjonowanie Koncertu w mediach oraz konieczność zagwarantowania bezpiecznego przebiegu Koncertu. Dane osobowe podane w mailu mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom zaangażowanym bezpośrednio w przygotowanie i organizację Koncertu. Dane osobowe podane w mailu mogą być przechowywane przez Administratora tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek ubiegania się o akredytację dziennikarską. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych. Wszelkie zmiany i uwagi możesz zgłosić do nas bezpośrednio. Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem:office@charm-music.pl.

powrót
Dotychczas...
The National
COS Torwar / 2019-11-25
Warszawa
Dead Can Dance
COS Torwar / 2019-06-22
Warszawa
Dead Can Dance
COS Torwar / 2019-06-21
Warszawa
Deus
B90 / 2019-05-02
Gdańsk
Steve Hogarth
Stary Maneż / 2018-12-15
Gdańsk
Ed Sheeran
PGE Stadion Narodowy / 2018-08-12
Warszawa
Ed Sheeran
PGE Stadion Narodowy / 2018-08-11
Warszawa
Gogol Bordello
Eter / 2013-06-19
Wrocław / Booking
Gogol Bordello
Stodoła / 2013-06-18
Warszawa / Booking
Dead Can Dance
Dom Muzyki i Tańca / 2013-06-14
Zabrze / Booking
Dead Can Dance
Opera Leśna / 2013-06-12
Sopot / Booking
Dead Can Dance
Hala Stulecia / 2013-06-11
Wrocław / Booking
The Offspring
Orange Warsaw Festival / 2013-05-26
Warszawa / Booking
Cypress Hill
Orange Warsaw Festival / 2013-05-26
Warszawa / Booking
Fatboy Slim
Orange Warsaw Festival / 2013-05-26
Warszawa / Booking
>>

Home | O nas | Galeria | Partnerzy | Kontakt
© 2009 copyright by charmmusic.pl