foto
Spełniamy obowiązek informacyjny RODO

Informujemy, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych (zwane dalej jako RODO). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Charm Music sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Administratorem.

II. Będziemy przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy o pracę/dot. współpracy przy organizacji koncertu/zlecenia udzielonego Administratorowi, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO niedopuszczalne jest przetwarzanie Pańśtwa danych w celu marketingu bezpośredniego. 

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pańśtwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pańśtwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pańśtwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pańśtwa interesów, praw i wolności lub Pańśtwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV.  Będziemy przechowywać  dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak, niż jest to wymagane przez przepisy podatkowe/przepisy Kodeksu pracy.

V.  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pełnomocnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa prawnego, przygotowania umów lub pracownikom Administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pańśtwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić współpracę.

VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

IX. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

X. Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: office@charm-music.pl

XI. Jeżeli uważają Pańśtwo, że Pańśtwa dane nie powinny znajdować się w naszej bazie lub nie organizują Pańśtwo żadnych imprez lub po prostu nie chcą Państwo, aby Państwa dane były dalej przez nas przetwarzane, bardzo prosimy o kliknięcie o wiadomość pod adresem: office@charm-music.pl tak aby na trwałe usunąć dane z naszej bazy.


 

powrót
Dotychczas...
The National
COS Torwar / 2019-11-25
Warszawa
Dead Can Dance
COS Torwar / 2019-06-22
Warszawa
Dead Can Dance
COS Torwar / 2019-06-21
Warszawa
Deus
B90 / 2019-05-02
Gdańsk
Steve Hogarth
Stary Maneż / 2018-12-15
Gdańsk
Ed Sheeran
PGE Stadion Narodowy / 2018-08-12
Warszawa
Ed Sheeran
PGE Stadion Narodowy / 2018-08-11
Warszawa
Gogol Bordello
Eter / 2013-06-19
Wrocław / Booking
Gogol Bordello
Stodoła / 2013-06-18
Warszawa / Booking
Dead Can Dance
Dom Muzyki i Tańca / 2013-06-14
Zabrze / Booking
Dead Can Dance
Opera Leśna / 2013-06-12
Sopot / Booking
Dead Can Dance
Hala Stulecia / 2013-06-11
Wrocław / Booking
The Offspring
Orange Warsaw Festival / 2013-05-26
Warszawa / Booking
Cypress Hill
Orange Warsaw Festival / 2013-05-26
Warszawa / Booking
Fatboy Slim
Orange Warsaw Festival / 2013-05-26
Warszawa / Booking
>>

Home | O nas | Galeria | Partnerzy | Kontakt
© 2009 copyright by charmmusic.pl